Jestem rzeczoznawcą majątkowym. 
Ukończyłam kierunek Geodezja i Kartografia oraz studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Posiadam państwowe uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nr 7484 nadane mi przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które uprawniają mnie do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. 
Jestem wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego dla osób którym nadano uprawnienia zawodowe rzeczoznawców majątkowych na podstawie świadectw nadania tych uprawnień.
Znajduję się na również na liście rzeczoznawców majątkowych rekomendowanych do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych publikowanej m.in. na stronie Związku Banków Polskich. Ukończyłam w tym zakresie kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” zakończony egzaminem zdanym z wynikiem pozytywnym.
Zajmuję się wyceną nieruchomości oraz doradztwem w zakresie obrotu nieruchomościami. Współpracuję z innymi  wykwalifikowanymi i doświadczonych ekspertami w zakresie rynku nieruchomości.
Zapraszam Państwa do skorzystania z moich usług.

 

Joanna Popiołek
Rzeczoznawca majątkowy