Oferuję Państwu wycenę prawa własności oraz ograniczonych praw rzeczowych dotyczących:

  • nieruchomości mieszkaniowych (domów, lokali mieszkalnych)
  • nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych, usługowych, hoteli, magazynów i.t.p.)
  • nieruchomości przemysłowych
  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
  • nieruchomości zabudowanych budynkami w trakcie budowy
  • nieruchomości rolnych  (gospodarstw, gruntów ornych, pastwisk, sadów, łąk i.t.d.)
  • służebności drogi koniecznej
  • służebności przesyłu
  • prawa użytkowania
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego
    
    

Wycenę wykonuję na potrzeby:

  • transakcji kupna – sprzedaży
  • podziału majątku
  • postępowania spadkowego
  • zabezpieczenia kredytów hipotecznych
  • skarbowo – podatkowe
  • ustalenia wysokości najmu lub dzierżawy
  • ustalenia wysokości odszkodowania (np. z tytułu wywłaszczenia, bezumownego korzystania z nieruchomości, czasowego zajęcia nieruchomości)
  • aktualizacji opłat tytułu użytkowania wieczystego,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
   ubezpieczeniowych,
  • sprawozdań finansowych
  • ustalenia wartości poniesionych nakładów,
  • wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów)
  • ustalenia wysokości opłat planistycznych i adiacenckich
  • opłacalności inwestycji,
  • indywidualnych inwestora
  • innych celów

W ramach wyceny dokonuję:

  • określenia wartości rynkowej
  • określenia wartości odtworzeniowej
  • określenia innych rodzajów wartości (wartości indywidualnej, wartości ubezpieczeniowej, wartości godziwej, wartości dla wymuszonej sprzedaży).